1940. janu�r 1-�n sz�letett Gy�r�tt.

1966-ban zeneszerz�i diplom�t szerzett a budapesti Zeneakad�mi�n, ahol tan�ra Szerv�nszky Endre volt.

1970-ben Jeney Zolt�nnal �s Vidovszky L�szl�val megalap�tott�k az �j Zenei St�di�t, amelynek az�ta is tagja. A St�di� tev�kenys�g�ben mint zeneszerz� �s mint el�ad� is r�szt vett, saj�t �s m�s szerz�k m�veinek az el�ad�s�t �s terjeszt�s�t illet�en. Mindk�t min�s�g�ben fell�pett sz�mos orsz�gban.

1972-ben Darmstadtban tett l�togat�sa alkalm�val tal�lkozott Christian Wolff zen�j�vel �s elgondol�saival. Ez a tal�lkoz�s meger�s�tette elhat�roz�s�t, hogy olyan zeneszerz�si utakat kutasson, melyek k�l�nb�znek a hagyom�nyos eur�pai gyakorlat-

t�l. Ennek a v�ltoz�snak az els� produktuma a Hangok (Sounds for....) c. darabja 1972-b�l. 1980-as �vek eleje �ta rendszeresen �r zen�t sz�nh�zaknak is. Az 1970-es �vek k�zep�t�l kezdte el a speci�lis Kreat�v zenei gyakorlatok-nak nevezett "S�ry m�dszer" kidolgoz�s�t, mely az �j zenei gondolkod�s alapelemeivel foglalkozik, �tbaigaz�t�st ny�jt bizonyos zeneszerz�i m�dszerekhez, fejleszti az improviz�ci�s k�szs�get �s a koncentr�ci�t. Pedag�giai m�dszer�t zeneiskol�s gyerekek k�r�ben, valamint a Sz�nm�v�szeti Egyetem hallgat�i k�z�tt is kipr�b�lta �s tan�tja. Sz�mos kurzust tartott zenetan�rok sz�m�ra Jap�nban, Angli�ban, Franciaorsz�gban, Olaszorsz�gban, Belgiumban �s �sztorsz�gban.

1979-ben Kass�k-d�jat kapott.

1985-ben Erkel-d�jat kapott.

1990-t�l a Katona J�zsef Sz�nh�z zenei vezet�je. Nemr�giben elk�sz�lt miszt�riumj�t�ka, kamaraoper�ja �s kisoper�ja bizony�tja n�vekv� �rdekl�d�s�t a sz�npadi m�vek ir�nt. S�ry sz�mos megb�z�st kapott. Legut�bb egy jap�n v�ros, Shizuoka felk�r�s�re �rta Labirintus c. m�v�t von�sn�gyesre �s k�t marimb�ra.

1993-ban Bart�k-P�sztory-d�jat kapott.

1994-t�l r�szt vett a Lord Yehudi Menuhin �ltal kezdem�nyezett MUSE (A zene, az egyens�ly �s a tolerancia forr�sa) projektben, amely zen�n, �nekl�sen, t�ncon �s testmozg�son alapul� oktat�si m�dszer h�tr�nyos helyzet� gyermekek sz�m�ra.

1996-ban 3 h�napot t�lt�tt Toki�ban a Jap�n Alap�tv�ny �szt�nd�jasak�nt, ahol a hagyom�nyos jap�n sz�nh�zat, t�ncot �s zen�t tanulm�nyozta. T�bb mint 80 m�vet �rt a kamarazen�t�l a kamaraoper�n �t a zenekari m�vekig. Jelenleg az �j, zenepedag�giai m�dszere kidolgoz�s�n �s k�nyv alakban val� megjelentet�s�n dolgozik.

1998-ban Lokomotiv szimf�ni�ja (mely CD lemezen a BMC gondoz�s�ban jelent meg) 3. d�jat nyert a 7. alkalommal megrendezett Nemzetk�zi Elektroakusztikus versenyen (IREN).

1999-ben a Sz�chenyi Irodalmi �s M�v�szeti Akad�mia rendes tagj�v� v�lasztott�k.

2000-ben �rdemes M�v�sz d�jat kapott.